Rozšířený filtr:

Ahoj můj miláčku

vzájemná korespondence z let 1977-1989

Juliana Jirousová

Vypůjčit knihu
Publikace obsahuje celkem 357 dopisů z let 1977-79, 1981-85 a 1988-89 (třetí oddíl přináší i vzkazy a dopisy Františky a Marty Jirousových otci). Korespondence, čtená ještě třetí stranou (cenzoři), b… více