Rozšířený filtr:

Výlet k nádražní hale

A trip to the train station

Jáchym Topol

Vypůjčit knihu

Krátká próza, uvedená v české a anglické verzi, ve které autor reflektuje atmosféru nervní Prahy v 90. letech 20. století a její často absurdní proměny očima mladého intelektuála.