Rozšířený filtr:

Noční let

Země lidí ; Válečný pilot ; Dopis rukojmímu

Antoine de Saint-Exupéry

Vypůjčit knihu

Čtyři prózy francouzského letce a spisovatele patří ke čtenářsky nejoblíbenějším dílům v jeho originální tvorbě. V první próze vypráví autor o poměrech v civilním letectvu před 2. svět. válkou a o … více