Rozšířený filtr:

Co funguje ve třídě?

most mezi výzkumem a praxí

Carl Hendrick

Vypůjčit knihu
Autoři oslovili osmnáct předních vzdělavatelů, aby shrnuli nejaktuálnější výzkumy v deseti nejdůležitějších oblastech výuky a představili ty, které se v praxi osvědčily.
  • ISBN
    9788024274768
  • Obsah. hesla
    learning; pedagogické dovednosti; teaching skills; technologie vzdělávání; technology of education; učení
  • Forma/žánr
    interviews; rozhovory