Rozšířený filtr:

Členství

Podmínky členství

Vložením svých knih je zpřístupníte členům registrovaným na tomto webu.

 • Knihy si čtenáři předávají osobně na základě instrukcí z Knihofilu.

 • Vypůjčování knih a vše s tím spojené je založeno na vzájemné součinnosti obou stran a podléhá etickému kodexu.

 • Kniha je stále majetkem člena, který knihu vložil. V případě ukončení členství mu bude zajištěno vrácení jeho vložených knih. 

 • Pokud se kniha ztratí nebo poničí, bude majiteli škoda nahrazena. Buď osobou, která nese za její poškození zodpovědnost, případně pak provozovatelem tohoto webu.

 • Celý proces výpůjčky je transparentní (každý pohyb knihy mezi čtenáři je zaznamenán) a po celou dobu výpůjčky jsou knihy pojištěny.

 • Výpůjčkou nedochází k porušování autorských práv.

 • Členem se uživatel stává v momentě uhrazení ročního členského příspěvku ve výši 200,- Kč.
  Členský příspěvek lze uhradit pouze bankovním převodem.

 • I uživatelé, kteří nejsou členy (nezaplatili poplatek) mohou nabídnout své knihy k výpůjčce, nemohou si však žádné knihy půjčit.


Etický kodex

Celý projekt Knihofil je založen na respektu, slušném chování a zodpovednosti nejen ke knihám, ale i k ostatním čtenářům. Proto byl vytvořen morální a etický kodex, jehož dodržováním společně docílíme bezproblémového fungování celého Knihofilu.
Předem děkujeme za důsledné přečtení a jeho dodržování.

Etický kodex Knihofilu říká, že všichni návštěvníci webových stránek www.knihofil.cz jsou zavázání tímto kodexem a budou jednat tak, aby úmyslně neuškodili jiným uživatelům a tak i celému projektu.

 • Uživatelé Knihofilu se zavazují, že veškeré údaje sdílené v rámci projektu jsou pravdivé.

 • Uživatelé Knihofilu dbají na pohotovou komunikaci v rámci výpůjčky knih, ať už komunikace probíhá prostřednictvím webu nebo jiného komunikačního kanálu.

 • Uživatelé Knihofilu se k vypůjčeným knihám chovají zodpovědně a ohleduplně a vracejí je v nejlepším možném stavu.

 • Uživatelé Knihofilu jsou schopni přijmout zodpovědnost za poškozenou knihu a uhradit případnou škodu, kterou majiteli způsobili.

 • Pokud by měl někdo dojem, že byl kodex v nějakém případě porušen, kontaktujte prosím správce tohoto webu.

Chci se zaregistrovat